اردوی آموزشی و تفریحی

blog img

اردوی آموزشی و تفریحی

  • 1398/02/12

آموزشگاه زبان «گفتار نو» روز پنجشنبه 12 اردیبهشت 98، با همکاری دو تن از اساتید محترم آموزشگاه آقایان امیرحسین میرحبیبی و علیرضا آقایی اردوی آموزشی - تفریحی در کاشان برگزار کرد.

در این اردو که هدف از آن «استفاده از دانش زبانی زبان آموزان در محیط واقعی» بود، بانوان زبان آموزان بزرگسال (سطح Advance 3) و نوجوان (سطح Teenagers Intermediate 5) نخست به خانه تاریخی طباطبایی ها رفته و پس از دیدار با چند توریست هلندی، به زبان انگلیسی در مورد موضوعاتی چون شهر کاشان و خانه های تاریخی، غذاهای محلی کاشان و دیگر شهرهای ایران؛ و همچنین تفاوت های فرهنگی (Cross -Cultural Differences)  ایران با برخی از کشورهای اروپایی گفتگو کردند و در نهایت به همراه یکدیگر به بازدید از خانه زیبای طباطبایی ها پرداختند.

پ‍س از آن، زبان آموزان به همراه توریست ها و اساتید خود از خانه تاریخی عامری ها نیز بازدید کردند. در این روز که با «روز معلم» نیز مصادف شده بود، زبان آموزان طی هماهنگی های قبلی، توریست ها و اساتید خود را به کافه زیبای آوگون در هتل سرای عامری ها دعوت کردند و به مناسبت روز معلم، در اقدامی غافلگیرانه جشن کوچکی به پا کردند و با کیک و نوشیدنی از اساتید و توریست ها پذیرایی کردند. در ادامه گپ و گفت صمیمانه ای با یکدیگر داشتند و در نهایت چند عکس یادگاری گرفتند.